Welgelukzalig, is het volk wiens God de HEERE is

J.C. Ryle

Een ongelovige stond in de open lucht eens een menigte toe te spreken.