Contact informatie

Momenteel is er geen sprake van een afzonderlijke kerkelijke gemeente, maar van een beheerstichting met een bestuur. Iedere maand (met uitzondering van juli en augustus) wordt door het bestuur een doordeweekse dienst belegd (meestal op woensdagavond) waarvoor een predikant wordt uitgenodigd. Na afloop van de dienst is er (vrijblijvend) gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en een kopje koffie in de consistorie. Zie voor: Actuele kerktijden


Bestuur en contactpersonen:

Ds. K. Visser, Traaij 248 3971 GX Driebergen 0343-745001 (lid)

B. Lodewijk, Kraanbaan 372, 2951 JG Alblasserdam 078-7440134 (preekbeurtenregelaar)

L. Langstraat, Achterom 88, 2611 PS Delft 015-3030219 (koster)

J. Dijkshoorn, Segbroeklaan 192, 2565 DR Den Haag 070-3643046 (penningmeester)

E. Lodewijk, Van Lennepstraat 38, 2951 TL Alblasserdam 078-6917202 (secretaris)


ADRES: 

Kerkgebouw Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nederland, Achterom 88, 2611 PS DELFT 


VERDERE GEGEVENS:

ING  IBAN: NL03 INGB 0675 5062 20
t.n.v. Chr. Ger. Gem. in Nederland Delft