Als ik harde dingen tegen u zeg is dat niet omdat ik een hekel aan u heb. Ik schrijf op deze manier omdat ik uw zaligheid op het oog heb. Degene die u het meest de waarheid vertelt is uw beste vriend. Het eerste wat ik u moet vertellen is wat wij allen van nature zijn...Wij zijn geestelijk dood! Dood is een sterke uitdrukking, maar hij is niet door mij bedacht. Ik  heb het woord niet gekozen. Het is de Heilige Geest die het Paulus leerde schrijven aan de Efeziërs: "En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart." De Heere Jezus gebruikt dezelfde uitdrukking in de gelijkenis van de verloren Zoon: ""Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden" (Lukas 15:24, 32). U vind het ook in de eerste brief aan Timotheüs. "Maar die haar wellust volgt, die is levend gestorven." (1 Tim. 5: 6). Durft een mens zich in te beelden dat hij wijzer is dan wat er geschreven staat in Gods Woord?

J.C. Ryle, het hart van het christelijk geloof.