Luister terug

"Volgens Gods gericht hangen wij, ja hangt de gehele wereld aan een kruis, hetzij ter rechter, hetzij ter linkerzijde van de Heere Jezus en Hij Zelf, als het Lam Gods hangt in het midden. Want er is hier geen onderscheid, wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. (..) Wij hangen daar, als het ware doorboord aan handen en voeten, door de beet van de helse slang onbekwaam om onszelf te redden of weer tot God te komen van Wie wij afgevallen zijn." 

H.F. Kohlbrugge


Aan de moordenaar kunnen wij zien, wat Zijn wil is. Hij beschouwt het als een eer, verloren en verdoemenswaardige zondaren te redden. Hij zal zich degenen niet schamen voor Zijn Vader en Zijn heilige engelen, die Hem beleden, Hem aangeroepen hebben in de tegenwoordigheid van alle mensen en alle duivelen, als de enige Redder van hun zielen!

H.F. Kohlbrugge


Op donderdagavond 14 april 2022 was ds. K. Hoefnagel in ons midden en preekte over Johannes 19: 19. Door een technische storing is er helaas van deze dienst geen opname. Daarom een opname van een preek over deze tekst gehouden in Sliedrecht op 15 april 2022.