AGENDA

D.V.  2019Woensdag 6 november 2019 10.00 ds. P. den Ouden (Dankdag)

Woensdag 11 december 2019 19.45 ds. W.L. van der Staaij


D.V. 2020

Woensdag 22 januari 2020 19.45 ds. K. Visser

Donderdag 20 februari 2020 19.45 ds. D. Heemskerk

Woensdag 11 maart 2020 10.00 ds. P. den Ouden (Biddag)

Woensdag 22 april 2020 19.45 ds. A. van Heteren

Woensdag 27 mei 2020 19.45 ds. A.J.T. Ruijs

Woensdag 10 juni 2020 19.45 ds. H. Zweistra

Woensdag 23 september 2020 19.45 ds. K. Visser

Woensdag 14 oktober 2020 19.45 ds. K. Hoefnagel

Woensdag 4 november 2020 9.30 ds. M.A. Kempeneers (Dankdag)

Woensdag 2 december 2020 19.45 Ds. A. Hoekman

"Luther zong, al was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet in ons hart, wij nog verloren zijn. De grote daden Gods, in de kerstnacht verheerlijkt, moeten dan ook in ons hart liggen verklaard. Maria heft de lofzang aan: Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is en heilig is Zijn Naam. Grote dingen! Zullen wij ooit de grote dingen leren kennen, waarvan Maria zingt, zo zullen wij in de arme berooide Maria ons beeld moeten leren zien.

Ook wij zijn van zeer hoge afkomst. De apostel Paulus preekte op de Areopagus, dat wij zijn van Gods geslacht. In het dragen van het beeld Gods, in het genieten van de gunst en gemeenschap Gods was de mens met meer eer en heerlijkheid gekroond dan ooit Salomo in al zijn aardse glorie. Maar ach, gelijk bij Maria, is eveneens bij ons een grote ontluistering geworden. De kroon is van ons hoofd gevallen. Met alle ernst en nadruk dient allereerst de vraag gedaan te worden: Zijn wij erachter gekomen dat wij allen derven de heerlijkheid Gods? Is dit ons alles schuld geworden? In Bethlehems stal is armoede. Daar wilde de Heere Jezus geboren worden, aldaar arm worden om armen rijk te maken voor tijd en eeuwigheid. Armen wordt het Evangelie verkondigd.

Vreest u om te komen? Zoekt u sterkte in Gods Woord. Ziet u op uzelf, er is geen verwachting, maar het kerstevangelie ontsluit de deur van hoop. Het Kindeke is geboren in een stal, in een kribbe neergelegd. Een stal, een krib, alle schoonheid en heerlijkheid ontbreekt. Daar wilde de Heere Jezus geboren worden. Is dit geen aanbiddelijke weg? In zulk hart dat als een beestenstal is (Calvijn), wil Hij zich openbaren in Zijn genade en gunst, daarin wil Hij wonen."
Ds. H.A. Leenmans: 'De grote onbekende en hoe Hij zich openbaart'