Johannes Adamus Riekel (1869-1949)

Biografische schets

Johannes Adamus Riekel (1869 is geen theoloog geweest die een waslijst aan publicaties heeft nagelaten. Eerder een praktische dominee. Toch is hij een markante figuur geweest. Bij het eenvoudige kerkvolk was hij zeer geliefd. In zijn preken maakte hij gebruik van aansprekende voorbeelden. Hij diende de Christelijke Gereformeerde Kerk van Veenendaal, Zaandam, Maarssen, Sliedrecht en Delft. Aan het einde van zijn leven diende hij nog de gemeente van Huizen.

Hij werd op 30 juli 1869 geboren in Groningen als zoon van Joannes Casparus Riekel en Margaretha Helena Monica Beekman. Zijn vader was kleermaker. 

Zaamdam, 18 mei 1893 

Op deze datum trad ds. J. Wisse Czn. op voor een kleine groep christelijke gereformeerden en bepaalde hen bij Johannes 1: 38a "Wat zoekt gij? Op 2 juni 1893 werden ouderlingen en diakenen bevestigd waarbij ds. Wisse sprak over de woorden: En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. (Handelingen 2: 42) Over een kerkgebouw beschikte men niet, men kwam bijeen in een woning tot de zomer van 1894. Op 17 juni 1894 werd een eigen kerkgebouw in gebruik genomen. Vanaf 15 augustus 1897 ging J. van der Vegt voor als lerend ouderling. Vanaf 30 oktober als herder en leraar, nadat hij was bevestigd door zijn vader ds. H.M. van der Vegt. In 1901 vertrok ds. van der Vegt, maar in april 1902 kwam ds. M. den Boer die hier bleef tot 1907. Datzelfde jaar ontving de gemeente ds. H.C. Binee die de gemeente diende tot 1912. Na hem diende ds. H. Hoogendoorn de gemeente tot 1917. Vanuit Zaandam ontstond ook een gemeente in Wormerveer. Op zondag 20 augustus 1920 werd ds. J.A. Riekel bevestigd als predikant van Zaandam door ds. P.J.M. de Bruin.