Geschiedenis van de Afscheiding 1834

Bij de Afscheiding van 1834 draaide het om de vraag: wat is de betekenis van de kerk. Niet zozeer van de algemene christelijke kerk (t.w. alle ware christenen die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest, NGB, art. 27) waarvan de leden vanaf het begin tot het einde van de tijd over de hele wereld te vinden zijn.  Maar meer over de kerk als zichtbare openbaring als instituut en organisatie (art. 28-32 NGB).