Genoteerd


"Er zijn mensen die tot een haar nauwkeurig over de diepste stukken kunnen redeneren als het gaat over de leer, maar het eenvoudige leven, gebonden aan de troon der genade, kennen zij niet. Om als een arme zondaar te schreeuwen naar de levende God en de droefheid naar God naar Hem te beoefenen, daar willen zij niets van weten. Zij haten dat, of ze zeggen: 'Dat is allemaal niets'. Nee het moet zus en het moet zo, maar ondertussen begeren zij in de wegen der uitverkorenen niet te wandelen. Dat is een duidelijk onderscheid met de ware uitverkorenen. Zij die er iets van beleven, zitten niet in de hoogte. Dat zijn ook geen holle vaten en die klappen er niet van, maar ze bewonderen en aanbidden dit heilgeheim en verwonderen zich over de rijkdom en de diepte van Gods Barmhartigheid en verkiezende liefde".

Bron: Ds. D. Heemskerk, En om Uw gunst en waarheid saam, prekenserie over de Dordtse Leerregels.


"God is liefde. Dat zijn woorden waar de mens al veel om heeft gelachen, gehoond, gespot, getart. Zolang het goed ging kon hij het nog wel geloven. Maar toen de oorlog kwam, een ziekbed, tegenslag, was hij er vlug bij, om te zeggen: 'Als dat nu een God van liefde is!' Als er een God was, had dit en dat niet kunnen gebeuren.' Ze geloven nog wel in een God van liefde, als het hun naar de zin gaat. Maar zodra de weg krom wordt, is het met zulk een geloof gedaan. Och, wie kan niet een God van liefde gebruiken? Een God die alles geeft en alles toegeeft? Men spreek van 'onze lieve Heer'. Maar wat blijft daar weinig van over als diezelfde God ook rechtvaardig blijkt te zijn.

Daarom, als we zeggen: God is liefde, moeten we ons rekenschap geven van wat liefde is. Want die liefde heeft niets te maken met toegeven, of slapheid. Het is hier niet een liefde in strijd met het recht. Liefde en recht staan bij de mensen vaak tegenover elkaar. In liefde is men slap. In recht is men hard. [Gods liefde] is niet een liefde waarover u kunt heenlopen. Niet een liefde die niet straft, niet toornt. Want van diezelfde God staat er dat Hij een verterend Vuur is.

Is het liefde van een vader om zijn kinderen alles toe te geven? Is het liefde van een moeder de zonden van haar kinderen goed te praten? Zou God liefde zijn, als hij de zonde liet gaan? Zulk een God zou de mens wel aanstaan: een God over wie je lopen kunt. een God die zo vol liefde is, dat Hij het je alleen maar naar de zin maakt. Een God die u een prettig leven geeft. Maar wee die God, als Hij me tegen komt! Dan zegt de mens: 'Ik dacht dat God liefde was!' Het is afgelopen met zijn dienen van de Heere."

Bron: Ds. F. Bakker, Vasthoudende liefde, in preek over 1 Johannes 4: 8b "Want God is liefde", pag. 43.