Jacob Gerardus van Minnen (1900-1971)

Biografische schetsEen nieuwe uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland gericht op de periode 1952 tot 1975 is in ontwikkeling. Het onderwerp is op het eerste gezicht maar klein en het nodige is er al over geschreven. Waarom dan toch opnieuw aandacht eraan besteden? Omdat eerdere publicaties roepen om herziening, correcties en aanvullingen. Daarnaast is nieuw materiaal verkregen uit persoonlijke brieven van ds. G. Salomons. Deze brieven vormen de belangrijkste inspiratiebron. Om het geheel wat breder te maken wordt ook (nieuw) verschenen literatuur verwerkt en wordt op bepaalde onderwerpen die raakvlakken hebben met het hoofdthema dieper ingegaan. Ook aspecten en personen uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk in de periode 1892-1952 komen aan bod en het ontstaan van Bewaar het Pand in de jaren zestig. Het onderwerp blijft boeiend, niet enkel vanuit verbondenheid met het verleden, maar meer omdat veel thema's die toen speelden nog steeds actueel zijn. In twee afzonderlijke hoofdstukken wordt aandacht geschonken aan de levensgeschiedenissen van ds. J.G. van Minnen en ds. G. Salomons, maar zijdelings ook aan veel andere betrokken personen.