Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland

in de periode 1952-1975


Het onderwerp 'geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland in de periode 1952-1975' is op het eerste gezicht maar klein en het nodige is er al over geschreven. Waarom dan opnieuw aandacht eraan besteden? In de eerste plaats omdat eerdere publicaties riepen om herziening, correcties en aanvullingen. Persoonlijke brieven van ds. G. Salomons leverden nieuwe gegevens op en vormden de belangrijkste inspiratiebron om het onderwerp opnieuw onder ogen te zien. Daarnaast is (nieuw) verschenen literatuur verwerkt en om het geheel wat breder te maken wordt op onderwerpen die raakvlakken hebben met het hoofdthema uitgebreider ingegaan. Het onderwerp bleef tenslotte boeien, niet enkel vanuit een zekere verbondenheid met het verleden, maar meer omdat veel thema's die toen speelden nog steeds actueel zijn.